Jesteś tutaj: Start

Najnowsze aktualności

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Artykuły

Wykonanie remontu elewacji budynku przy ul. 1-go Maja 98 w Boguszowie-Gorcach (nr spr. L.dz.TT/3339/2018 z dnia 23.05.2018r)

28 maja 2018
Justyna Mazur-Korościk

Naprawa podłogi w lokalu nr 1 w budynku przy ul. Zachodniej 5 w Boguszowie-Gorcach (nr spr. L.Dz.TT/3340/2018 z dnia 32.05.2018r.)

28 maja 2018
Justyna Mazur-Korościk

Remont dachu budynku przy ul. Kasprowicza 2 w Boguszowie-Gorcach (nr spr. L.Dz.TT/3278/2018 z dnia 22.05.2018r.)

23 maja 2018
Justyna Mazur-Korościk

Pełnienie nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn. Rewitalizacja Wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Sienkiewicza 49 w Boguszowie-Gorcach (nr spr. L.Dz.TT/3277/2018 z dnia 22.05.2018r.)

23 maja 2018
Justyna Mazur-Korościk

Pełnienie nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn. Rewitalizacja Wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Rynek 1-2 w Boguszowie-Gorcach (nr spr. L.Dz.TT/3285/2018 z dnia 22.05.2018r.)

23 maja 2018
Justyna Mazur-Korościk

Pełnienie nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn. Rewitalizacja Wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Strażackiej 16 w Boguszowie-Gorcach (nr spr. L.Dz.TT/3275/2018 z dnia 22.05.2018r.)

23 maja 2018
Justyna Mazur-Korościk

Pełnienie nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn. Rewitalizacja Wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Głównej 19 w Boguszowie-Gorcach (nr spr. L.Dz.TT/3274/2018 z dnia 22.05.2018r.)

23 maja 2018
Justyna Mazur-Korościk

Pełnienie nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn. Rewitalizacja Wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Głównej 37 w Boguszowie-Gorcach (nr spr. L.Dz.TT/3276/2018 z dnia 22.05.2018r.)

23 maja 2018
Justyna Mazur-Korościk

Usunięcie spękań ścian i wykonanie robót towarzyszących na budynku przy ul. Racławickiej 3 w Boguszowie-Gorcach (nr spr. L.Dz.TT/3253/2018 z dnia 21.05.2018r.)

23 maja 2018
Justyna Mazur-Korościk

Remont elewacji z dociepleniem budynku przy ul. Szkolnej 40 w Boguszowie-Gorcach (nr spr. L.Dz.TT/3252/2018 z dnia 21.05.2018r.)

23 maja 2018
Justyna Mazur-Korościk

Remont dachu budynku przy Placu Odrodzenia 16 w Boguszowie-Gorcach (nr spr. L.Dz.TT/3161/2018 z dnia 17.05.2018r.)

21 maja 2018
Justyna Mazur-Korościk

Wykonanie i dostawę tablic informacyjnej i pamiątkowej dla Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Strażackiej 16 w Boguszowie-Gorcach (nr spr. L.Dz.TT/3193/2018 z dnia 18.05.2018r.)

18 maja 2018
Justyna Mazur-Korościk

Wykonanie i dostawa tablic informacyjnej i pamiątkowej dla Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Strażackiej 10 w Boguszowie-Gorcach (nr spr. L.Dz.TT/3192/2018 z dnia 18.05.2018r.)

18 maja 2018
Justyna Mazur-Korościk

Wykonanie i dostawa tablic informacyjnej i pamiątkowej dla Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Sienkiewicza 49 w Boguszowie-Gorcach (nr spr. L.Dz.TT/3191/2018 z dnia 18.05.2018r.)

18 maja 2018
Justyna Mazur-Korościk

Wykonanie i dostawa tablic informacyjnej i pamiątkowej dla Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. rynek 1-2 w Boguszowie-Gorcach (nr spr. L.Dz.TT/3190/2018 z dnia 18.05.2018r.)

18 maja 2018
Justyna Mazur-Korościk

Wykonanie i dostawa tablic informacyjnej i pamiątkowej dla Wspólnoty Mieszkaniowej przy Placu Odrodzenia 5 w Boguszowie-Gorcach (nr spr. L.Dz.TT/3189/2018 z dnia 18.05.2018r.)

18 maja 2018
Justyna Mazur-Korościk

Wykonanie i dostawa tablic informacyjnej i pamiątkowej dla Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Głównej 42 w Boguszowie-Gorcach (nr spr. L.Dz.TT/3188/2018 z dnia 18.05.2018r.)

18 maja 2018
Justyna Mazur-Korościk

Wykonanie i dostawa tablic informacyjnej i pamiątkowej dla Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Głównej 37 w Boguszowie-Gorcach (nr spr. L.Dz.TT/3187/2018 z dnia 18.05.2018r.)

18 maja 2018
Justyna Mazur-Korościk

Wykonanie i dostawa tablic informacyjnej i pamiątkowej dla Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Głównej 19 w Boguszowie-Gorcach (nr spr. L.Dz.TT/3186/2018 z dnia 18.05.2018r.)

18 maja 2018
Justyna Mazur-Korościk

Wykonanie i dostawa tablic informacyjnych i pamiątkowych dla projektu partnerskiego rewitalizacji budynków przy ul. Głównej 40 i Placu Odrodzenia 5 w Boguszowie-Gorcach (nr spr. L.Dz.TT/3185/2018 z dnia 18.05.2018r.)

18 maja 2018
Justyna Mazur-Korościk

Wykonanie wentylacji nawiewno-wywiewnej w lokalu gminnym nr 2 w budynku przy Placu Zwycięstwa 11 w Boguszowie-Gorcach (nr spr. L.Dz.TT/2978/2018 z dnia 10.05.2018r.)

16 maja 2018
Justyna Mazur-Korościk

Wykonanie remontu budynku w ramach zadania pn. Rewitalizacja wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Głównej 42 w Boguszowie-Gorcach (nr spr. L.Dz.TT/3024/2018 z dnia 14.05.2018r.)

15 maja 2018
Justyna Mazur-Korościk

Wykonanie remontu budynku w ramach zadania pn. Rewitalizacja wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Głównej 40 w Boguszowie-Gorcach (nr spr. L.Dz.TT/3026/2018 z dnia 14.05.2018r.)

15 maja 2018
Justyna Mazur-Korościk

Wykonanie remontu budynku w ramach zadania pn. Rewitalizacja wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Rynek 1-2 w Boguszowie-Gorcach (nr spr. L.Dz.TT/3023/2018 z dnia 14.05.2018r.)

15 maja 2018
Justyna Mazur-Korościk

Wykonanie remontu budynku w ramach zadania pn. Rewitalizacja wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Strażackiej 10 w Boguszowie-Gorcach (nr spr. L.Dz.TT/3022/2018 z dnia 14.05.2018r.)

15 maja 2018
Justyna Mazur-Korościk